AIOTAGRO茶园物联网解决方案

茶园自动灌溉系统,对茶园气象进行实时监控,获取作物生长环境信息,实现茶园的自动喷灌、滴灌,改善茶园气候,使茶园光、热、土资源得到良好综合利用,力求做到节水、省肥、节约人力,促进增产增收,保证茶叶品质.。

1562730365475.jpg

1562637255695.jpg

1562637619364.jpg

1562637683312.jpg

1562637708982.jpg

1562637738568.jpg

1562637774214.jpg

1562637960639.jpg

1562637846347.jpg

1562646799756.jpg